Aanmelding nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen worden aangemeld bij de directeur. In verband met de prognose, de samenstelling en de grootte van de groepen voor het volgend schooljaar vinden wij het fijn als u uw kind ongeveer een jaar tot een half jaar voordat het op school komt, aanmeldt.

U kunt hiervoor een telefonische afspraak maken (tel: 0578-573250 of 06-18942158). Na het kennismakingsgesprek, waarin u informatie over ons onderwijs krijgt, kunt u samen met uw kind een kijkje nemen in onze school en de groep waarin uw kind wordt geplaatst. Voor de instroom van nieuwe kleuters bij ons op school maken we gebruik van verschillende instapmomenten. Het is voor leerlingen en leerkrachten prettiger dat nieuwe kinderen op vaste momenten instromen. Voor het zover is, mag uw kind 1 dagdeel komen kijken.

Uw zoon/ dochter krijgt hiervoor een uitnodiging. Als uw kind op school komt, krijgt u na vier tot zes weken van de leerkracht een intakeformulier dat door u ingevuld wordt. Daarna volgt een gesprek aan de hand van dit formulier.

Meest gezocht