Leerlingverslag

Van elk kind worden de toetsgegevens ingevoerd in de computer. De leerkracht kan per leerling de benodigde gegevens uitdraaien. Deze gegevens worden met u doorgenomen tijdens de gesprekken. Van de zorgleerlingen worden de vertrouwelijke gegevens in een apart leerlingdossier bewaard. Ouders hebben inzage in het dossier van hun kind.

Meest gezocht