Waarom de Kanjertraining?

Ouders en kinderen willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties. De doelen van de Kanjertraining zijn terug te vinden in de tekst van het Kanjerdiploma:

  • Hier ben ik
  • Het is goed dat ik er ben
  • Ik ben te vertrouwen
  • Ik help
  • Ik speel niet de baas
  • Ik lach niet uit
  • Doet iemand expres naar, dan denk ik: bekijk het maar!
  • Ik gedraag mij als een kanjer, want ik ben een kanjer

Meest gezocht