Wat leren kinderen bij de Kanjertraining?

 • Jezelf voorstellen/presenteren
 • Iets aardigs zeggen
 • Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan
 • Een compliment geven en ontvangen
 • Ja en Nee kunnen zeggen
 • Ja als je iets prettig vindt en Nee als je iets vervelend vindt
 • Je mening durven geven zonder iemand
 • te kwetsen
 • Een ander durven vertrouwen en zelf te
 • vertrouwen zijn
 • Samenwerken
 • Vriendschappen onderhouden
 • Vragen stellen, belangstelling tonen
 • Proberen de ander te begrijpen
 • Kritiek durven geven en ontvangen
 • Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen
 • Leren stoppen met treiteren
 • Uit een slachtofferrol stappen

Meest gezocht