Jaarplan

Voor het komende schooljaar hebben wij de volgende doelen voor het onderwijs vastgesteld:

Teamontwikkeling: communicatie (beleidsterrein personeel)

Leraren leren van en met elkaar

Dat wordt zichtbaar in de volgende resultaten:

Teamleden

 • leren van elkaar (binnen de school, het werk, het vak);
 • voeren goede gesprekken met elkaar n.a.v. feedback;
 • worden zich bewust van hun ‘blinde vlekken’ als ze feedback krijgen;
 • kennen hun eigen communicatiestijl;
 • (her-) kennen de  communicatiestijlen van de andere teamleden;
 • leren hoe ze de ander beter kunnen benaderen, zodat het geven en ontvangen van feedback op een professionele manier mogelijk is; • weten hoe ze het best kunnen aansluiten bij de ander;
 • zetten feedback in als middel waardoor men zich minder kwetsbaar opstelt en voelt.

Didactische structuren: coöperatieve werkvormen (beleidsterrein onderwijs) 

We willen middels coöperatief leren: 

 • Leerlingen uitdagen tot actief en constructief leren;
 • Interactie tussen leerlingen stimuleren; 
 • Verschillen tussen leerlingen benutten als kansen om van elkaar te leren;
 • Een bijdrage leveren aan het realiseren van een goed pedagogisch klimaat.

Dat wordt zichtbaar in de volgende resultaten:
De leerlingen zijn allemaal betrokken bij de leerstof van het vak rekenen.

De leerkrachten kennen 12 coöperatieve werkvormen en passen die toe in de lessen rekenen.

In de school is samenwerkend leren in de vorm van coöperatieve werkvormen bij het vak rekenen in alle groepen zichtbaar voor leerlingen, leerkrachten en ouders.

Begrijpend luisteren en lezen (beleidsterrein onderwijs)

De leerlingen kunnen de letterlijke betekenis van een tekst begrijpen. De leerlingen kunnen de  leesstrategieën hanteren: afhankelijk van het leesdoel, bijvoorbeeld globaal of selectief lezen.

Dat wordt zichtbaar in de volgende resultaten:
De leerlingen

 • komen in aanraking met verschillende soorten teksten die door de leerkracht wekelijks worden aangeboden.
 • in alle groepen breiden hun woordenschat uit door het luisteren naar/ lezen van informatieve teksten.
 • kunnen hardop denkend een tekst lezen naar voorbeeld van de leerkracht
De leerkrachten
 • passen de huidige inzichten die gelden voor begrijpend luisteren en begrijpend lezen toe: in minimaal in de helft van de lessen begrijpend luisteren en begrijpend lezen wordt gemodeld. Dit is zichtbaar tijdens de klassenbezoeken.
 • hanteren in mei 2019 de didactische structuur modelleren standaard in alle lessen begrijpend lezen en luisteren.
In de school
 • zijn de resultaten in mei 2019 op Cito LOVS begrijpend lezen 3.0, 60 % op I, II en III niveau in de groepen 3 tot en met 8
 • is er een doorgaande lijn voor de didactiek die gebruikt wordt bij begrijpend luisteren en begrijpend lezen.

Meest gezocht