Werkwijze kwaliteitszorg

In onze stichting werken wij planmatig en opbrengstgericht volgens de PDCA-cyclus (Plando-check-act).  Periodiek monitoren de directeur en IB’er de voorgenomen verbeteringen en ontwikkelingen in de school. Dat doen wij in persoonlijke gesprekken, tijdens klassenbezoeken en in teambijeenkomsten. 

Periodiek monitort onze bestuurder de resultaten van ons onderwijs. Dat doet hij middels het voeren van voortgangsgesprekken. Bij die gesprekken staat het opgestelde jaarplan met de gestelde resultaten centraal. 

De resultaten van ons onderwijs worden in februari en juni met de MR van onze school gedeeld. Tevens wordt in februari in de MR de voortgang van de uitvoering van het jaarplan besproken en de evt. bijstellingen in dit plan. In juni wordt het jaarverslag in de MR besproken en daarna het jaarplan voor het volgende schooljaar.

Meest gezocht