Centrale eindtoets

De resultaten van de Centrale eindtoets worden in het team, met de bestuurder en de MR besproken. Aan de orde komen dan de trends in de resultaten van de afgelopen jaren en de gevolgen voor ons onderwijs

Meest gezocht