Cito-eindtoets 2019, geen eindtoets in 2020

In het schooljaar 2018-2019 scoorde groep 8 op de centrale eindtoets (CITO): 540.3. Dit is boven het landelijk gemiddelde van 535.7. 60 % van de scholen in Nederland scoorde lager dan ’t Mozaïek en 39 % scoorde hoger.  
 
Score:
Lezen (begrijpend lezen, samenvatten en opzoeken): 68 op een schaal van 100 
Taalverzorging (spelling, grammatica en interpunctie): 60 op een schaal van 100. 
Rekenen (getallen, verhoudingen, meten en verbanden: 65 op een schaal van 100

In het schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen in verband met Corona.

Meest gezocht