Leerplicht

Uw kind is volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na zijn vijfde verjaardag. Uw kind mag al naar school wanneer het vier jaar is. U hoeft het dan niet opnieuw in te schrijven als het vijf jaar en dus leerplichtig wordt. Dat regelen school en gemeente samen. 

Meest gezocht