Geoorloofd verzuim

Ziekte: 
Als uw kind ziek is wilt u dit dan zo snel mogelijk aan de school melden. Het liefst telefonisch tussen 08.15 en 08.30 uur. Het kan ook schriftelijk, of per mail (info@pcbsmozaiek.nl). Mocht dit vaak voorkomen, dan kan de school of de leerplichtambtenaar aan de schoolarts vragen om een onderzoek in te stellen. Wilt u ons ook op de hoogte stellen als uw kind weer beter is en de school weer gaat bezoeken?

Meest gezocht