Ongeoorloofd verzuim

Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Dan moet de school maatregelen nemen. Meestal zal een leerkracht of de directeur van de school contact met u opnemen om na te gaan wat er aan de hand is. Als dat niet vlot tot een goede oplossing leidt, zal de school de leerplichtambtenaar inschakelen. Deze zal opnieuw proberen om in overleg met u een manier te vinden om uw kind wel regelmatig naar school te laten gaan.

Meest gezocht