Vakantieverlof

Vakantieverlof mag alleen worden verleend, wanneer: 
  • de specifieke aard van het beroep van één der ouders het slechts mogelijk maakt buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan. 
  • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat er geen verlof binnen de officiële school vakantie mogelijk is. 
 
De directeur van de school mag alleen in dit geval slechts eenmaal per schooljaar vakantieverlof verlenen voor ten hoogste tien schooldagen. Als u bijvoorbeeld de eerste keer vijf dagen vakantieverlof heeft aangevraagd dan mag de directeur geen vakantieverlof meer verlenen.  De directeur mag geen vakantieverlof verlenen in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 
 
Geen redenen voor vakantieverlof zijn bijvoorbeeld: wintersport, goedkopere vakantiemogelijkheden, door anderen betaalde vakanties, meerdere jaren niet op vakantie zijn geweest, reeds gekochte tickets, ontlopen van verkeersdrukte (“er wordt de laatste schooldag toch geen les gegeven”) e.d.

Meest gezocht