Zoeken:

03. Werkwijze

We werken volgens het leerstof jaarklassensysteem. Hierbij vormt de leerstof het uitgangspunt voor de plaatsing in de groep. Daarbij houden we rekening met verschillen. We willen dat kinderen zoveel mogelijk de kans krijgen om op hun eigen niveau met de leerstof van een bepaald vakgebied om te gaan. 

Meest gezocht