Zoeken:

11. Leerplicht en schoolverzuim

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Onderwijs is onmisbaar in de voorbereiding op een zelfstandige positie in de maatschappij. De leerplichtwet gaat ervan uit dat u als ouder voor twee zaken zorgt: 
1. U schrijft uw kind in op een school.
2. U zorgt dat uw kind ook daadwer kelijk die school regelmatig bezoekt. 
 
De gemeente moet erop toezien dat alle leerlingen ook echt aan het onderwijs deelnemen. Dit is de taak van de leer plichtambtenaar.

Meest gezocht