Zoeken:

13. De ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders van de school. De leden worden door en uit de ouders (die tenminste één jaar aaneen- gesloten een kind op onze school heb ben) gekozen en vergaderen als regel eens per maand. De vergaderingen worden ook door een teamlid bijge woond.

Meest gezocht