Wanneer u hier klikt, leest u het Schoolplan 2023-2027 van onze basisschool pcbs ‘t Mozaïek. Vanuit de visie/missie heeft ons team eigen prioriteiten vastgesteld voor concrete acties in de komende vier jaar. 
Onze wens is dat dit schoolplan een levend document mag zijn en ons stimuleert in kwalitatief goed onderwijs aan kinderen! Wij hopen daarom dat dit schoolplan aanleiding blijft om met ouders en leerkrachten niet alleen over de ontwikkeling van het onderwijs te blijven spreken, maar deze woorden vervolgens om te zetten in daadkrachtig onderwijs. Onderwijs waarbij talenten van het kind centraal staan! Met bekwame en enthousiaste leerkrachten willen we onze kinderen een veilige, uitdagende en een rijke leeromgeving bieden!