Visie en missie

’t Mozaïek …een school vol talent!

  • We zijn een protestants-christelijke basisschool die, met respect, openstaat voor anders gelovenden. Wij verwachten van alle kinderen, ouders en leerkrachten dat zij de christelijke identiteit respecteren en ernaar handelen. 

  • We willen met ons onderwijs aansluiten bij de talenten van kinderen. Ons streven is dat kinderen hun talenten kennen en kunnen gebruiken.

  • Onze leerlingen delen hun talenten met elkaar en worden uitgedaagd ze verder te ontwikkelen doordat we ze boeiend en onderzoekend onderwijs bieden. We onderschrijven hiermee de visie op meervoudige intelligentie, waarbij kinderen leren dat je op verschillende manieren talentvol kunt zijn.

  • Naast de gebruikelijke vakken krijgen de leerlingen ook dans, drama, theater, beeldende kunst, muziek en techniek aangeboden; een pakket van breedvormende leerlijnen. 

  • Wij bieden uitdagend onderwijs, gebruik makend van moderne digitale methoden en een rijke leeromgeving.

  • Pesten accepteren wij niet. We hanteren een goed gedragsprotocol met een duidelijk stappenplan. Wij werken eraan kinderen zich bewust te laten zijn van hun gedrag in de groep.