Wij zijn ’t Mozaïek!

We vinden de waarden respect, relatie en groei belangrijk om goed te kunnen ontwikkelen. Vanuit onze christelijke identiteit en in verbinding met elkaar en de wereld om ons heen, heten we iedereen welkom. Door samen een open en waarde(n)volle school te zijn, krijgt respect inhoud. Vanuit liefde en betrokkenheid hebben we een goede relatie met onze leerlingen, het team en de ouders en is er ruimte om te groeien.

Van daaruit hebben we oog voor ieder kind, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie, zodat het kind zich gekend weet.

Belangrijke pedagogische uitgangspunten zijn: zelfstandigheid, eigenaarschap, eigen verantwoordelijkheid nemen, kritisch zijn, een reflecterend vermogen hebben, samenwerken en inzicht hebben in de eigen sociale rol.

Van grote waarde in ons onderwijs zijn:

  • interactie; betrokkenheid van de leerlingen bij het onderwijs, zowel in de school als buiten op het plein
  • onderwijs op maat: differentiëren
  • variatie in werkvormen
  • kwaliteitsvolle (directe) instructie
  • begeleiden van kinderen op weg naar zelfstandigheid
  • samenwerkend leren waarbij ieders inbreng meetelt

 

Ons motto is: ‘Groeien in verbinding’