't Mozaïek, een school vol talent! 

Onze visie op goed onderwijs is dat kinderen een breed aanbod wordt gegeven waarin ze hun talenten kunnen ontdekken.
Rekenen en taal vinden we heel belangrijk, het zorgt voor een goede basis voor de schoolloopbaan. We besteden hier minimaal 55% van onze leertijd aan.
We maken in de lessen gebruik van meervoudige intelligentie. Elk kind heeft talenten en die spreken we in onze lessen aan.
We hebben een contract met Cultuurplein. De kinderen krijgen les in muziek, beeldende vorming, dans en drama.
We scholen ons in het toepassen van "breinvriendelijk onderwijs" in de lessen.
Cultuur, bewegen, coöperatief leren, een veilige en rijke leeromgeving, thematisch werken en een goede relatie van school met kind en ouders zijn hier voorbeelden van.
Op deze site kunt u verder lezen hoe we onze speerpunten, gedragen door de visie, gestalte geven in ons onderwijs. Veel lees- en kijkplezier!
Het team van 't Mozaïek.

Schoolnieuws

Kinderboekenschrijfster in groep 5 en 6
16 juni 2021
Gastles Broken Wings door de heer Agterberg
18 mei 2021
Verkeersexamen
18 mei 2021

Tijdlijn berichten

RSG activiteiten voor groep 8

Beste ouder(s), verzorger(s),

In de bijlage treft u een poster van de RSG uit Epe, met daarop diverse data in het komende schooljaar waarop voorlichting wordt gegeven.
Handig wanneer u zich met uw kind gaat oriënteren op een school voor voortgezet onderwijs.

Met vriendelijke groet, namens Jeanet Vosselman, Ria Lieferink, Annemieke van Assen en Eveline Keizer,

Annemieke van der VegtBericht van de gebedsgroep

Beste ouders en verzorgers,

Al jaren vormen ouders van de Violier en 't Mozaïek een gebedsgroep, die zo'n 10 x per jaar samenkomt afwisselend op de scholen. 

Er wordt gebeden voor dingen die spelen in- en om de school. 

Om de kinderen hier ook meer bij te betrekken, maken we gebruik van een brievenbus, waar gebedspunten in gestopt mogen worden. 

De week voordat de gebedsgroep bij elkaar komt wordt hier in de klas aandacht aan besteed. 

De gebedspunten blijven uiteraard binnen de gebedsgroep en school. 

We komen de volgende vrijdagen bij elkaar: 2 en 23 sept - 14 okt - 4 en 25 nov - 16 december.

Heeft u als ouder/opvoeder gebedspunten, vragen of wilt u een ochtend bijwonen spreek een van ons gerust aan of neem contact met ons op (contactgegevens kunt u krijgen via school)

Namens de gebedsgroep, 

Annemarie Kuijvenhoven en Severien van der Wal


Geldinzameling voor Oekraïne

Beste ouders en verzorgers,


Wat was het een mooie middag.

Veel kinderen voelen zich betrokken bij de ellende die momenteel plaatsvindt in Oekraïne. Daarom verkochten veel kinderen spulletjes, maar werden er ook zelfgebakken koekjes verkocht, kon je meedoen aan de prijsvraag hoeveel knikkers er in de pot zaten, waren er door de kinderen zelf gemaakte kunstwerken en werden er diverse handgemaakte spulletjes verkocht. Wat mooi om te zien dat veel kinderen zich zo inzetten voor onze medemens.


We maken op een later moment de winnaar en natuurlijk het opgehaalde bedrag bekend.


Wij wensen u goede Paasdagen


Team 't Mozaïek

Schoolkalender

di 4 - 10
Dierendag
wo 5 - 10
vr 14 - 10
Start Kinderboekenweek
di 11 - 10 18:30
20:30
PO-VO avond
wo 12 - 10
Studiedag team, leerlingen vrij

25 MAART 

Nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrief verschijnt enkele keren per schooljaar. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen dan kunt u zich hieronder opgeven.