't Mozaïek, een school vol talent! 

Onze visie op goed onderwijs is dat kinderen een breed aanbod wordt gegeven waarin ze hun talenten kunnen ontdekken.
Rekenen en taal vinden we heel belangrijk, het zorgt voor een goede basis voor de schoolloopbaan. We besteden hier minimaal 55% van onze leertijd aan.
We maken in de lessen gebruik van meervoudige intelligentie. Elk kind heeft talenten en die spreken we in onze lessen aan.
We hebben een contract met Cultuurplein. De kinderen krijgen les in muziek, beeldende vorming, dans en drama.
We scholen ons in het toepassen van "breinvriendelijk onderwijs" in de lessen.
Cultuur, bewegen, coöperatief leren, een veilige en rijke leeromgeving, thematisch werken en een goede relatie van school met kind en ouders zijn hier voorbeelden van.
Op deze site kunt u verder lezen hoe we onze speerpunten, gedragen door de visie, gestalte geven in ons onderwijs. Veel lees- en kijkplezier!
Het team van 't Mozaïek.

Schoolnieuws

Kinderboekenschrijfster in groep 5 en 6
16 juni 2021
Gastles Broken Wings door de heer Agterberg
18 mei 2021
Verkeersexamen
18 mei 2021

Tijdlijn berichten

Geldinzameling voor Oekraïne

Beste ouders en verzorgers,


Wat was het een mooie middag.

Veel kinderen voelen zich betrokken bij de ellende die momenteel plaatsvindt in Oekraïne. Daarom verkochten veel kinderen spulletjes, maar werden er ook zelfgebakken koekjes verkocht, kon je meedoen aan de prijsvraag hoeveel knikkers er in de pot zaten, waren er door de kinderen zelf gemaakte kunstwerken en werden er diverse handgemaakte spulletjes verkocht. Wat mooi om te zien dat veel kinderen zich zo inzetten voor onze medemens.


We maken op een later moment de winnaar en natuurlijk het opgehaalde bedrag bekend.


Wij wensen u goede Paasdagen


Team 't Mozaïek

Lezen, daar kikker je van op!

In groep 3 en 4 werd de afgelopen weken gewerkt rondom het thema 'kikkers'.


Als afsluiting van dit thema knutselden de kinderen van groep 3 een leeskikker.


Lezen is fijn, van lezen word je slim, lezen zorgt voor een grotere woordenschat, lezen kan er voor zorgen dat je vrolijk wordt en meer leert over de wereld om je heen.

Kortom; lezen, daar kikker je van op!

Inschrijfformulieren posten groep 8

Donderdag 24 maart hebben we met groep acht een periode afgesloten. Na het bezoeken van de (online) open dagen, de gesprekjes in de klas met de leerkrachten en met andere kinderen is er een schoolkeuze gemaakt. Op deze dag ging het gebeuren: de aanmeldingsformulieren – die weliswaar ook digitaal worden verstuurd – kwamen ouderwets maar goed in een mooie envelop terecht, werden door de kinderen zelf van een adres voorzien en met elkaar naar de brievenbus gebracht. De allereerste stap naar het voortgezet onderwijs is gezet!

Schoolkalender

ma 22 - 8
Eerste schooldag
do 1 - 9 18:00
20:00
Gezinsactiviteit
ma 5 - 9 15:00
do 8 - 9 20:00
Deze week kennismakingsgesprekken met de nieuwe leerkracht.
di 13 - 9 19:00
20:00
Infoavond groep 1, 2, 3 en 8

25 MAART 

Nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrief verschijnt enkele keren per schooljaar. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen dan kunt u zich hieronder opgeven.