’t Mozaïek is een open protestants-christelijke basisschool. Dit betekent dat iedereen welkom is. Wel onderschrijven ouders bij aanmelding de christelijke identiteit van de school. Dit betekent dat de ouders de invulling van de indentiteit respecteren. Vanuit de christelijke identiteit van de school wordt de leerling benaderd en krijgt hij waarden en normen aangereikt. Deze benadering beperkt zich zeker niet tot bijbelverhalen of de dagopening. Het gaat ook om de benadering van de leerkracht naar het kind en kinderen onderling. Wij vieren de christelijke hoogtijdagen op verschillende manieren. Kerst wordt soms in de klassen gevierd, in de hal, soms in de kerk. Met pasen hebben wij een gezamenlijk paasontbijt. Wij werken met een hedendaagse godsdienstmethode die werkt met thema's en telkens weer een link legt tussen de bijbelverhalen en de wereld van kinderen nu. Dit maakt de dagopeningen actueel en er worden veel kringgesprekken over gehouden met respect voor elkaars mening. Respect voor de ander betekent ook respect voor andere geloofsovertuigingen. Daarom komen in de hogere groepen ook de andere wereldgodsdiensten aan bod.