Tijdlijn berichten

Pro-beer-MEER; ProConacademie

Beste ouders en verzorgers,

Bij deze een herinnering van het volgende:

Vanaf dit schooljaar hebben we een mooi aanbod aan lezingen en workshops voor leerkrachten én ouders, genaamd PRO-beer-MEER. Ze zijn al verwerkt in de kalender van Klasbord. Er zijn lezingen over verschillende onderwerpen die je zullen aanspreken, workshops over onder andere EHBO en een echte bootcamp!

Omdat de eerste lezing al op 13 september is, alvast een flyer en inschrijflink, zodat je, mocht je dat willen, aanwezig kunt zijn. Je kunt je hier aanmelden.

De titel van de lezing is (Mis)Communicatie. Misschien wel het belangrijkste aan communicatie is begrijpen wanneer en waarom het misgaat. Een luchtige lezing over een niet zo luchtig probleem.

Team 't Mozaïek

Stem mee voor ons ANWB verkeersplein!!!

Geachte ouders, verzorgers,

Onze school 't Mozaïek is één van de 47 scholen uit Gelderland die is genomineerd voor een ANWB Verkeersplein. Op dit plein kunnen de kinderen in een veilige omgeving ervaring opdoen met verschillende verkeerssituaties.

Om het verkeersplein te winnen, is het belangrijk dat we zoveel mogelijk stemmen werven. Helpt u mee?

Stem uiterlijk 26 mei op onze school via anwb.nl/wineenverkeersplein.

Vergeet niet om opa's, oma's, ooms, tantes, buren, oppas, vrienden, collega's, enz. te vragen om te stemmen. Met andere woorden, spreek uw netwerk aan zodat u straks kunt zeggen dat uw stem en inzet ervoor gezorgd hebben dat wij dit fantastische ANWB verkeersplein konden realiseren!

Vriendelijke groeten,

Team Mozaïek


Verkeersexamen groep 7

Vandaag nam groep 7 deel aan het praktisch verkeersexamen. Vorige week werd het theoretisch gedeelte gemaakt op school, vandaag fietsten de leerlingen de route door Vaassen.

Binnenkort volgt voor de leerlingen de uitslag. Wij zijn in ieder geval nu al trots op alle kinderen!

Kunstweken op 't Mozaïek. Donderdag 30 maart, 14.00 uur 't Mozaïek-museum

Beste ouders/verzorgers,

Vanaf vandaag zijn wij gestart met een schoolbreed project; Kunst. In elke groep staat een kunstenaar centraal.

Voor de kleutergroepen zijn dat Piet Mondriaan en Wassily Kandinsky, de groepen 3 en 4 buigen zich over de werken van Andy Warhol en Keith Haring; in groep 5 en 6 staan Vincent van Gogh en Joan Miró centraal en de groepen 7 en 8 gaan zich bezighouden met het werk en leven van Henri Matisse en Pablo Picasso.

In onderstaand filmpje vindt u meer informatie over ons project, zeker een aanrader om samen met uw kind(eren) te bekijken. Dit project zullen wij op donderdag 30 maart afsluiten, d.m.v. 't Mozaïek-museum. Dit museum is geopend vanaf 14.00 u, Zet u deze datum alvast in uw agenda? We zoeken voor het museum nog kunstenaars die 'live' willen laten zien waar ze mee bezig zijn. We denken daarbij aan kunst in de meest brede zin van het woord. U kunt zich hiervoor opgeven bij Daniëlle (leerkracht groep 6, dstaveren@pcbsmozaiek.nl). Wij hopen op veel creativiteit die dag!

De school doet mee aan een kunstproject. Zo werkt 't. - YouTube
Met vriendelijke groet, namens het team,

de kunstcommissie. 

Amélie van Ek vertegenwoordigt 't Mozaïek tijdens de voorleeswedstrijd.

Afgelopen donderdag was de voorleeskampioen van onze school, Amélie van Ek, één van de zes finalisten in de finale van alle scholen uit Vaassen. Ze heeft heel goed gelezen uit 'De GVR' van Roald Dahl. Volgens de jury was er een ander nóg beter! Hoe dan ook: een geweldige prestatie!

Nieuw jaar en verkoudheidsklachten

Beste ouders en verzorgers,


Op de eerste plaats wensen we u/ jullie een heel goed en gezond 2023!

We zijn blij dat we elkaar vanaf maandag weer kunnen ontmoeten.

Om het onderwijs zo goed mogelijk door te kunnen laten lopen de komende maanden, vragen we u zorgvuldig om te gaan met verkoudheids- en griepklachten.

Bijgevoegd vindt u de beslisboom die helpt om te bepalen of uw kind naar school kan.

En nogmaals: mocht u zelftesten nodig hebben voor uw kind, laat het ons weten.


Met vriendelijke groet en tot maandag,


Team ' t Mozaïek

Beslisboom alle leeftijden BOinK AJN RIVM 12122022 (1)
Kinderboekenweek

Geachte ouders, verzorgers,


In de bijlage treft u een brief met informatie rondom de kinderboekenweek en de kinderboekenmarkt op 21 oktober.


Met vriendelijke groet, namens het team,

Annemieke van der Vegt

Kinderboekenweek brief ouders
RSG activiteiten voor groep 8

Beste ouder(s), verzorger(s),

In de bijlage treft u een poster van de RSG uit Epe, met daarop diverse data in het komende schooljaar waarop voorlichting wordt gegeven.
Handig wanneer u zich met uw kind gaat oriënteren op een school voor voortgezet onderwijs.

Met vriendelijke groet, namens Jeanet Vosselman, Ria Lieferink, Annemieke van Assen en Eveline Keizer,

Annemieke van der VegtBericht van de gebedsgroep

Beste ouders en verzorgers,

Al jaren vormen ouders van de Violier en 't Mozaïek een gebedsgroep, die zo'n 10 x per jaar samenkomt afwisselend op de scholen. 

Er wordt gebeden voor dingen die spelen in- en om de school. 

Om de kinderen hier ook meer bij te betrekken, maken we gebruik van een brievenbus, waar gebedspunten in gestopt mogen worden. 

De week voordat de gebedsgroep bij elkaar komt wordt hier in de klas aandacht aan besteed. 

De gebedspunten blijven uiteraard binnen de gebedsgroep en school. 

We komen de volgende vrijdagen bij elkaar: 2 en 23 sept - 14 okt - 4 en 25 nov - 16 december.

Heeft u als ouder/opvoeder gebedspunten, vragen of wilt u een ochtend bijwonen spreek een van ons gerust aan of neem contact met ons op (contactgegevens kunt u krijgen via school)

Namens de gebedsgroep, 

Annemarie Kuijvenhoven en Severien van der Wal


Geldinzameling voor Oekraïne

Beste ouders en verzorgers,


Wat was het een mooie middag.

Veel kinderen voelen zich betrokken bij de ellende die momenteel plaatsvindt in Oekraïne. Daarom verkochten veel kinderen spulletjes, maar werden er ook zelfgebakken koekjes verkocht, kon je meedoen aan de prijsvraag hoeveel knikkers er in de pot zaten, waren er door de kinderen zelf gemaakte kunstwerken en werden er diverse handgemaakte spulletjes verkocht. Wat mooi om te zien dat veel kinderen zich zo inzetten voor onze medemens.


We maken op een later moment de winnaar en natuurlijk het opgehaalde bedrag bekend.


Wij wensen u goede Paasdagen


Team 't Mozaïek