Tijdlijn berichten

Kunstweken op 't Mozaïek. Donderdag 30 maart, 14.00 uur 't Mozaïek-museum

Beste ouders/verzorgers,

Vanaf vandaag zijn wij gestart met een schoolbreed project; Kunst. In elke groep staat een kunstenaar centraal.

Voor de kleutergroepen zijn dat Piet Mondriaan en Wassily Kandinsky, de groepen 3 en 4 buigen zich over de werken van Andy Warhol en Keith Haring; in groep 5 en 6 staan Vincent van Gogh en Joan Miró centraal en de groepen 7 en 8 gaan zich bezighouden met het werk en leven van Henri Matisse en Pablo Picasso.

In onderstaand filmpje vindt u meer informatie over ons project, zeker een aanrader om samen met uw kind(eren) te bekijken. Dit project zullen wij op donderdag 30 maart afsluiten, d.m.v. 't Mozaïek-museum. Dit museum is geopend vanaf 14.00 u, Zet u deze datum alvast in uw agenda? We zoeken voor het museum nog kunstenaars die 'live' willen laten zien waar ze mee bezig zijn. We denken daarbij aan kunst in de meest brede zin van het woord. U kunt zich hiervoor opgeven bij Daniëlle (leerkracht groep 6, dstaveren@pcbsmozaiek.nl). Wij hopen op veel creativiteit die dag!

De school doet mee aan een kunstproject. Zo werkt 't. - YouTube
Met vriendelijke groet, namens het team,

de kunstcommissie. 

Amélie van Ek vertegenwoordigt 't Mozaïek tijdens de voorleeswedstrijd.

Afgelopen donderdag was de voorleeskampioen van onze school, Amélie van Ek, één van de zes finalisten in de finale van alle scholen uit Vaassen. Ze heeft heel goed gelezen uit 'De GVR' van Roald Dahl. Volgens de jury was er een ander nóg beter! Hoe dan ook: een geweldige prestatie!

Nieuw jaar en verkoudheidsklachten

Beste ouders en verzorgers,


Op de eerste plaats wensen we u/ jullie een heel goed en gezond 2023!

We zijn blij dat we elkaar vanaf maandag weer kunnen ontmoeten.

Om het onderwijs zo goed mogelijk door te kunnen laten lopen de komende maanden, vragen we u zorgvuldig om te gaan met verkoudheids- en griepklachten.

Bijgevoegd vindt u de beslisboom die helpt om te bepalen of uw kind naar school kan.

En nogmaals: mocht u zelftesten nodig hebben voor uw kind, laat het ons weten.


Met vriendelijke groet en tot maandag,


Team ' t Mozaïek

Beslisboom alle leeftijden BOinK AJN RIVM 12122022 (1)
Kinderboekenweek

Geachte ouders, verzorgers,


In de bijlage treft u een brief met informatie rondom de kinderboekenweek en de kinderboekenmarkt op 21 oktober.


Met vriendelijke groet, namens het team,

Annemieke van der Vegt

Kinderboekenweek brief ouders
RSG activiteiten voor groep 8

Beste ouder(s), verzorger(s),

In de bijlage treft u een poster van de RSG uit Epe, met daarop diverse data in het komende schooljaar waarop voorlichting wordt gegeven.
Handig wanneer u zich met uw kind gaat oriënteren op een school voor voortgezet onderwijs.

Met vriendelijke groet, namens Jeanet Vosselman, Ria Lieferink, Annemieke van Assen en Eveline Keizer,

Annemieke van der VegtBericht van de gebedsgroep

Beste ouders en verzorgers,

Al jaren vormen ouders van de Violier en 't Mozaïek een gebedsgroep, die zo'n 10 x per jaar samenkomt afwisselend op de scholen. 

Er wordt gebeden voor dingen die spelen in- en om de school. 

Om de kinderen hier ook meer bij te betrekken, maken we gebruik van een brievenbus, waar gebedspunten in gestopt mogen worden. 

De week voordat de gebedsgroep bij elkaar komt wordt hier in de klas aandacht aan besteed. 

De gebedspunten blijven uiteraard binnen de gebedsgroep en school. 

We komen de volgende vrijdagen bij elkaar: 2 en 23 sept - 14 okt - 4 en 25 nov - 16 december.

Heeft u als ouder/opvoeder gebedspunten, vragen of wilt u een ochtend bijwonen spreek een van ons gerust aan of neem contact met ons op (contactgegevens kunt u krijgen via school)

Namens de gebedsgroep, 

Annemarie Kuijvenhoven en Severien van der Wal


Geldinzameling voor Oekraïne

Beste ouders en verzorgers,


Wat was het een mooie middag.

Veel kinderen voelen zich betrokken bij de ellende die momenteel plaatsvindt in Oekraïne. Daarom verkochten veel kinderen spulletjes, maar werden er ook zelfgebakken koekjes verkocht, kon je meedoen aan de prijsvraag hoeveel knikkers er in de pot zaten, waren er door de kinderen zelf gemaakte kunstwerken en werden er diverse handgemaakte spulletjes verkocht. Wat mooi om te zien dat veel kinderen zich zo inzetten voor onze medemens.


We maken op een later moment de winnaar en natuurlijk het opgehaalde bedrag bekend.


Wij wensen u goede Paasdagen


Team 't Mozaïek

Lezen, daar kikker je van op!

In groep 3 en 4 werd de afgelopen weken gewerkt rondom het thema 'kikkers'.


Als afsluiting van dit thema knutselden de kinderen van groep 3 een leeskikker.


Lezen is fijn, van lezen word je slim, lezen zorgt voor een grotere woordenschat, lezen kan er voor zorgen dat je vrolijk wordt en meer leert over de wereld om je heen.

Kortom; lezen, daar kikker je van op!

Inschrijfformulieren posten groep 8

Donderdag 24 maart hebben we met groep acht een periode afgesloten. Na het bezoeken van de (online) open dagen, de gesprekjes in de klas met de leerkrachten en met andere kinderen is er een schoolkeuze gemaakt. Op deze dag ging het gebeuren: de aanmeldingsformulieren – die weliswaar ook digitaal worden verstuurd – kwamen ouderwets maar goed in een mooie envelop terecht, werden door de kinderen zelf van een adres voorzien en met elkaar naar de brievenbus gebracht. De allereerste stap naar het voortgezet onderwijs is gezet!

Aanpassingen in de quarantaineregels

Beste ouders en verzorgers,

Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond, delen we de belangrijkste veranderingen in de quarantaineregels met u:

  • De nieuwe quarantaineregels gelden voor onze school vanaf donderdag 27 januari (in verband met de studiedag morgen) voor een periode van zes weken. Na drie weken volgt een evaluatiemoment waarbij het OMT en kabinet kijken naar het effect van de nieuwe quarantaineregels. 
  • Leerlingen in het basisonderwijs blijven thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. 
  • Leerlingen in het basisonderwijs die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus, hoeven niet in quarantaine, tenzij zij klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.  
  • Bij drie of meer besmettingen in de klas, hoeft de gehele klas niet meer in quarantaine. Alleen de leerlingen die besmet zijn met het coronavirus blijven thuis.  
  • Het is belangrijk voor leerlingen dat zij zich regelmatig testen door middel van een zelftest. Het is een dringend advies voor leerlingen (vanaf groep 6) om dit twee keer per week te doen. Wij rekenen erop dat iedereen dit advies opvolgt. Andere maatregelen zoals het dragen van een mondkapje en het werken in cohorten (bubbels) blijven voorlopig nog van kracht.
  • Omdat de nieuwe quarantaineregels voor onze school donderdag ingaan, mogen klassen die momenteel in quarantaine zitten, vanwege de aanpassing van de regels dan weer naar school.
  • Het blijft belangrijk de basismaatregelen, zoals regelmatig handen wassen en goed ventileren, na te blijven leven. Dat doen we ook in de school.   
  • De lokale GGD kan altijd aanvullende adviezen geven aan een school, bijvoorbeeld in het geval van een grote cluster van besmettingen met het coronavirus op een school. Daarom houden we altijd contact met de GGD in het geval van onduidelijkheid of bij vragen van onze kant.


Als kinderen in de loop van de schooldag klachten ontwikkelen, bellen we u en verwachten we dat u uw zoon of dochter ophaalt of dat uw kind zelf naar huis kan. We ervaren de laatste tijd regelmatig dat ouders niet bereikbaar zijn. Wilt u, bij gewijzigde telefoongegevens, de leerkracht hiervan op de hoogte stellen?

Wij zijn blij dat het ernaar uitziet dat we weer vaker de klassen vol zullen hebben, maar vinden het ook spannend. Voor volwassenen gelden namelijk de quarantainemaatregelen zoals we die kennen. Dat betekent in het uiterste geval dat een klas (de leerlingen) wel naar school kan, maar de leerkracht niet. We hopen dat u daar begrip voor heeft en dat u, net als wij, uiterst zorgvuldig omgaat met de coronamaatregelen.

Nog een fijne avond en we zien de kinderen graag vanaf donderdag weer op school!

Team 't Mozaïek