Welkom op de groepspagina van groep 1/2b

Thema’s


In de kleutergroepen werken wij thematisch. De thema’s die altijd aan bod komen zijn: 
-          De seizoenen 
-          Sinterklaas 
-          Kerst 
-          Pasen 
De overige thema’s laten we vanuit de kinderen komen, zodat het past bij de belevingswereld van het kind. Bij elk thema stellen we 2 vragen centraal. Aan deze vragen koppelen we ook woorden die bij het thema horen om de woordenschat van de kinderen te vergroten. Ook de werkjes, gym- en dansles, muziekles en kringgesprekken worden aan dit thema gekoppeld zodat elk kind een breed aanbod krijgt. 
Wij werken vanuit de M.I. (meervoudige intelligentie) gedachte. Dat betekent dat kinderen op verschillende manieren (knaps) aan de thema’s werken (kijkknap, techniekknap, samenknap, ik-knap, muziekknap, rekenknap, taalknap, natuurknap, doeknap). Zo sluiten we bij de talenten van kinderen aan. De doelen die we gebruiken komen uit onze methode ‘Onderbouwd’. Als de kinderen een doel hebben behaald, vullen we dit in op het digitale systeem van Onderbouwd. Zo worden de kinderen eigenaar van hun eigen leerproces.   

 

Handige weetjes:


Op maandag en woensdag starten we met de inloop. Op andere dagen beginnen we in de kring.       
Op vrijdag gaan we naar dans of gym in de Koekoek. Dit wisselt elkaar elke week af. De dansles wordt gegeven door een docent van Cultuurplein.