In groep 5 kunnen de kinderen al heel veel. Op deze leeftijd kijken de kinderen veel om zich heen en gaan begrijpen waarom de wereld om hen heen is zoals hij is. Daar horen dan ook weer nieuwe vakken bij. In groep 5 geven we de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie in de vorm van M.I. De kinderen hebben vanaf groep 1 al M.I., dus vinden het vaak erg leuk.