Welkom op de pagina van groep 4!

Wist u dat…
… de kinderen in groep 4 al goed kunnen lezen?
… de kinderen uit groep 4 al sommen maken t/m 50?
… de kinderen ook al echt huiswerk krijgen in groep 4?
… ze dat thuis op de computer kunnen maken?
… dit programma BLOON heet?
… deze groep 4 super mooi kan zingen?
… we in groep 4 erg enthousiast zijn over de kanjertraining?
… je daar hieronder meer over kunt lezen?
… we altijd gymmen in de Koekoek?
… elke woensdag en vrijdag gaan we gymmen?

Wat doen we in groep 4 nog meer?
In groep 4 wordt meer gewerkt en minder gespeeld dan in groep 3. We hebben een vol programma. Elke dag rekenen, lezen, taal en spelling. Daar komt 1 of 2 keer in de week begrijpend lezen, muziek en gym bij. Daarnaast willen we zeer zeker aandacht besteden aan beeldende vorming waaronder o.a. tekenen en handvaardigheid vallen. Deze vakken hangen we vaak op aan een thema (MI) waarbij de algemene kennis en de woordenschat van de kinderen wordt vergroot. En ja, ook spelen vinden we belangrijk en zullen we daar waar mogelijk is zeker ook doen. Spelen is ook zeer leerzaam. Bij het spelen bieden we ook gezelschapsspelletjes aan. Hierbij worden de sociale vaardigheden van de kinderen aangesproken.

Kanjertraining
In de klas zijn we begonnen met de Kanjertrainingen. Het belangrijkste doel van deze training is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig: de Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij. Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag.