Welkom op de pagina van groep 8. De laatste groep van de school. In dit jaar werken we toe naar het voortgezet onderwijs. We werken aan zelfstandigheid, zowel in werken als in plannen van zaken die rondom het schoolse leven plaatsvinden. In groep 8 wordt ook de keuze gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Daarover voert de leerkracht gesprekken met ouders en kind. In januari zijn vaak de open dagen bij de scholen voor voortgezet onderwijs. Sfeer proeven en beleven zijn hierbij sleutelwoorden. Soms weet een kind al precies naar welke school hij of zij graag wil, maar het kan absoluut geen kwaad om breed te oriënteren. 
In groep 8 wordt alle geleerde stof van rekenen, taal en spelling nog een keer herhaald, maar voor spelling komen er ook nog een aantal nieuwe spellingcategorieën bij, evenals de uitzonderingen. We bereiden ons samen voor op de Cito-eindtoets, die plaatsvindt in april. We gaan aan het einde van het schooljaar samen aan de slag met het voorbereiden van de afscheidsavond én we gaan samen op kamp. Kortom: een jaar om nooit te vergeten voor de kinderen!