Groep 7 is een leuke en gezellige groep. Elke dag wordt er hard gewerkt en leren we telkens nieuwe dingen. Met rekenen zijn we druk bezig met vrij nieuwe onderwerpen als breuken, procenten en decimale getallen. Maar ook het hoofdrekenen, cijferend plus, min, keer en delen wordt herhaald en verder uitgediept. Ook leren we hoe we omtrek, oppervlakte en inhoud moeten uitrekenen. We werken veel op Snappet. Een tablet waarop wij ons werk kunnen maken. 
Met spelling besteden we in groep 7 veel aandacht aan de werkwoordspelling, zowel tegenwoordige tijd als verleden tijd. Bij verleden tijd leren we dat er sterke en zwakke werkwoorden zijn. Ook bij taal leren we weer nieuwe dingen: we weten wat het onderwerp in de zin is, het gezegde, het voltooid deelwoord en ook wat lidwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden zijn en hoe we het lijdend voorwerp in de zin kunnen vinden.
Een keer in de week hebben we Engels. 
We werken met MI (meervoudige intelligentie) aan de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: 80 jaar oorlog, Zuid-Amerika, de Gouden Eeuw, de V.S. en de laatste tijd.
In groep 7 krijgen de kinderen ook regelmatig huiswerk mee. Vaak 2 of 3 verschillende opdrachten in de week. Zo oefenen de kinderen niet alleen bepaalde sommen, spellingcategorieën of topo, maar leren ze ook hun huiswerk te plannen, zodat ze niet alles tegelijk of op het laatste moment maken.
We besteden natuurlijk veel tijd aan verkeer. Immers de kinderen doen dit schooljaar mee aan het verkeersexamen. Altijd weer spannend!